Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku zyska nowe życie – dzięki wygranej w konkursie “Nasz Zabytek”

Materiał informacyjny Fundacja Most the Most
Źródło: Fundacja Most the Most
Źródło: Fundacja Most the Most
Udostępnij:
Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku wygrał w pilotażu konkursu “Nasz Zabytek”, który organizuje Fundacja Most the Most. To zwycięstwo nie byłoby możliwe bez zaangażowania lokalnej społeczności i chęci do współpracy Gminy Dzierżoniów. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Most the Most, Pałac w Kiełczynie odzyska dawną świetność i będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Celem konkursu “Nasz Zabytek” jest budowanie zaangażowania wśród mieszkańców wokół rewaloryzacji lokalnych zabytków i wzmacnianie w nich poczucia wpływu na najbliższe otoczenie. Takie akcje są także okazją, by lepiej poznać historię regionu i zyskać miejsce, które odpowiada na potrzeby mieszkańców.

“Nasz Zabytek” konkurs Fundacji Most the Most

W czerwcu 2021 r. Fundacja ogłosiła pilotaż konkursu “Nasz Zabytek” dla Dolnego Śląska oraz Podlasia. Konkurs składa się z dwóch części. W I Konkursie mieszkańcy tych dwóch regionów zgłosili prawie 70 zabytków, w które chcieliby tchnąć nowe życie. Spośród nich Fundacja Most the Most wybrała po jednym zwycięskim obiekcie w województwie. W II Konkursie lokalna społeczność ponownie zabrała głos, zgłaszając pomysły na sposób użytkowania zwycięskiego zabytku.

zdjecie

Źródło: Fundacja Most the Most

Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku — jakie zajdą zmiany?

W pilotażu I Konkursu mieszkańcy Dolnego Śląska zgłosili 56 lokalnych zabytków. Zwyciężył Pałac w Kiełczynie. W II Konkursie mieszkańcy Dzierżoniowa, Kiełczyna i okolic ponownie zaangażowali się, aktywnie zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu. I tak dzięki konkursowi i dofinansowaniu Fundacji w Pałacu w Kiełczynie będzie działać m.in.:

  • sala integracji społecznej, w której będą się odbywać spotkania, warsztaty i zajęcia tematyczne;
  • punkt informacji turystycznej połączony ze sklepikiem z rękodziełem;
  • Izba Regionalna, w której prezentowana będzie bogata kolekcja eksponatów z obszaru gminy i regionu (pamiątki, sprzęty, kroniki itp.);
  • punkt biblioteczny z czytelnią;
  • przestrzeń na zajęcia dla seniorów.

Fundacja Most the Most przekaże 1 mln złotych na kontynuację rozpoczętej wcześniej rewaloryzacji Pałacu oraz dostosowanie budynku do nowych funkcji społecznych, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Istotny jest także fakt, że Gmina Dzierżoniów zdecydowała się zaprosić do współpracy studentów katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mają się oni zaangażować w prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Pałacu.

Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most, wypowiedziała się o tej edycji konkursu:

Pilotażowa edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności i samorządów. Mieszkańcy Dolnego Śląska pokazali, że nie tylko potrafią się zaangażować, ale także wykazują troskę o zabytki, które są świadectwem ich najbliższej historii. Taka postawa w połączeniu z otwartością na współpracę przedstawicieli samorządów oraz ze wsparciem ze strony Fundacji przynosi i będzie przynosić wiele wartościowych i satysfakcjonujących efektów.

Pałac w Kiełczynie znajduje się przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba. Jest to obiekt w stylu barokowym, który powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Pałac wybudowany jest w kształcie prostokąta i jest częścią zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, w którego skład wchodzą również: park, pawilon ogrodowy, obora i stodoła.

zdjecie

Źródło: Fundacja Most the Most

Fundacja Most the Most – szanuje historię i angażuje lokalną społeczność

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współrealizuje misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Chce “tworzyć most” między przeszłością a przyszłością. Czyni to m.in. przez konkurs “Nasz Zabytek”, w który włączają się lokalne społeczności. To pozwala realnie odpowiadać na ich potrzeby. Dzięki takim inicjatywom, zabytki nie tylko mogą odzyskać dawną świetność oraz walory historyczno-artystyczne, ale też służyć przez kolejne lata mieszkańcom.

Pilotażowa edycja konkursu „Nasz Zabytek” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz województwa podlaskiego, gdzie obecnie jest finalizowany. Aktualnie konkurs trwa również w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim. Do końca 2022 roku Fundacja planuje ogłosić konkurs również dla pozostałych województw.

Materiał oryginalny: Pałac w Kiełczynie na Dolnym Śląsku zyska nowe życie – dzięki wygranej w konkursie “Nasz Zabytek” - Gazeta Wrocławska

Dodaj ogłoszenie